Historia

Historia Klubu
Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki „Hawiarska Koliba” wyłonił się z grupy studentów wędrujących po górach (przede wszystkim po Beskidzie Niskim i po Bieszczadach). Ludzie ci czerpali przyjemność z obcowania z przyrodą, zbierania piosenek łemkowskich i śpiewania. Profesor Walery Goetel z AGH zainteresował się tą nie zrzeszoną – co było ewenementem jak na te czasy – grupą i w 1965 roku powstał klub studentów AGH, będący zarazem kołem Oddziału Akademickiego PTTK i przejął prowadzenie PTTK na uczelni (członkowie naszego klubu zasiadają do dziś w Zarządzie Oddziału). Autorem nazwy „Hawiarska Koliba” jest współzałożyciel klubu, Andrzej Mróz. Koliba to „miejsce schronienia w górach, szałas pasterski” natomiast hawiarz to inaczej górnik/hutnik.

logoOd samego początku tradycyjną imprezą stała się Barbórka, która przez pierwsze kilka lat organizowana była w „Karliku”. Dopiero później – bo od 1971 roku – Barbórka stała się imprezą wyjazdową, corocznie odbywającą się w innym schronisku w górach. Pierwsza wyjazdowa Barbórka odbyła się na Lapsowej Polanie.

Również od początku istnienia klubu mieliśmy hymn, którego autorem jest Wiesław Witek. Mało kto z ludzi chodzących po górach nie słyszał tej piosenki „płynącej nad pola, nad lasy, nad urwiska”. Nasz klub miał i ma autorów piosenek, wystarczy wymienić Kazika Kawulaka (kto nie słyszał piosenki „żeby wszystkie baby wyzdychały”), Grzesia Krepskiego, Jurka Rajtara.

Już w pierwszych latach istnienia klubu pojawiły się marzenia o posiadaniu własnej chałupy. Klub w swojej historii opiekował się lub posiadał chałupy w górach m.in. w: Zawoi (1971 – 1981), Kowańcu i w Waksmundzie (1982 – 1986), w Ochotnicy (1987 – 1999).

W stanie wojennym zawieszono działalność wszystkich klubów i organizacji studenckich, nie ominęło to i Koliby. Hawiarska Koliba zeszła do „podziemia” na Michałowskiego 13/3, do mieszkania Marty Smajdy. W ten sposób przetrwaliśmy jako sabotażyści. Odbywały się wtedy tłumne, cotygodniowe wyjazdy w góry. Nie przybywało w tym czasie nowych sympatyków klubu, gdyż swą działalność trzeba było trzymać w ukryciu.

Na szczęście czasy się zmieniły. Nie mniej jednak, nie jest jednak łatwo zostać członkiem klubu. Pierwszym krokiem jest osiągnięcie statusu „sympatyka”. W tym celu należy wziąć udział w 3 rajdach organizowanych przez Kolibę oraz indywidualnie odśpiewać hymn klubu na ostatnim z wyjazdów. Odpowiednio długi staż „sympatyka” Hawiarskiej oraz długotrwała praca na rzecz klubu (na czele z organizowaniem rajdów) może zaowocować pełnym członkostwem. Można mieć wówczas nadzieję, że Komisja Blacharska uzna trud i zaangażowanie kolibowicza i przyzna mu znaczek Hawiarskiej Koliby. Znaczki – powszechnie nazywane „blachami” – wręczane są co roku na Barbórce.

Z przyznawaniem znaczków związana jest cała ceremonia: najpierw kandydat musi odpowiedzieć na pytania dotyczące historii klubu, następnie zmuszony jest zjeść przyrządzone na te okazje „smakołyki”, a na końcu skacze przez „skórę” i jest poddawany torturom, których dokonuje jeden z najsilniejszych „znaczkowców”. Dopiero wówczas przewodniczący Komisji Blacharskiej ma prawo przypiąć przejętemu delikwentowi znaczek. Do tej pory przyznano prawie 400 „blach”. Na przestrzeni lat wydano również kilka znaczków honorowych – przeznaczonych dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla klubu. Pierwszym członkiem honorowym został prof. Goetel, były rektor AGH a także wielki popularyzator turystki górskiej. Podobne odznaczenie przyznano także m.in. prof. Jerzemu Niewodniczańskiemu.

Zarząd klubu wybierany jest co roku z członków klubu, jego skład jest trzyosobowy: prezes, wiceprezes i skarbnik. Do tej pory Koliba miała dwudziestu ośmiu prezesów, byli to w kolejności: Waldek Sarlej, Józek Sarlej, Wacek Czopp, Józek Wilkosz, Piotr Byner, Jurek Rajtar, Jurek Figacz, Andrzej Misztal, Grzesiek Leśniak, Andrzej Goliasz (dwie kadencje), Mirek Madej, Leszek Sarlej, Tomek Stasiak, Jan Kowalczyk, Basia Barańska, Kasia Turska, Lidia Rembiewska, Tomek Lerka, Monika Skop, Jurek Sikora, Kamila Całka, Kamil Marek (dwie kadencje), Adam Wyrwol (dwie kadencje), Krzysiek Sudoł, Przemek Bochenek (dwie kadencje), Olaf Szczerbik (dwie kadencje), Olga Łagosz (dwie kadencje), Radek Król (trzy kadencje). Obecnie prezesem jest Artur Wyrwol.

W roku 2015 Klub obchodził 50-lecie istnienia. Wydarzenie celebrowane było w ośrodku w Koninkach (Gorce). Przybyło na nie ponad 200 osób, na czele z pierwszymi prezesami oraz założycielami koła.

Dodaj komentarz